GDPR

Společnost Galenoderm s.r.o., sídlem Nobelova 28, 831 02 Bratislava, IČO: 51642921, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 127536/B, jako provozovatel (dále také jako „Provozovatel“) považuje Vaše soukromí za důležité. Proto vytvořila zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je uveden způsob shromažďování, používání, zveřejňování, přenášení a uchovávání Vašich osobních údajů.  

Na zasílání informací o vlastních produktech, službách, odborných publikacích, vědeckých a nových poznatcích a projektech, reklamních informací a komunikace provozovatele s dotčenou osobou (marketingové účely) je třeba Váš souhlas s přijímáním těchto informací.  V případě udělení Vašeho souhlasu společnost Galenoderm s.r.o. při zasílání reklamy e-mailem používá Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.

Účelem zpracování údajů je zasílání marketingových informací a statistické zpracování ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné a nejste povinni je poskytnout. Je však nutné pro přijímání marketingových informací a bez jejich poskytnutí uvedené informace neobdržíte. 

Osobní údaje budou uchovány po dobu 4 let. Po uplynutí této doby budou zlikvidovány. Získané osobní údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.  

Společnost Galenoderm s.r.o. nemá v plánu přenos osobních údajů do třetích zemí ani mezinárodních organizací. Poskytnutí osobních údajů, stejně jako udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, je dobrovolné. Udělením souhlasu nejsou dotčena Vaše práva dotčené osoby. Na základě písemné žádosti nebo osobně ve společnosti Galenoderm s.r.o. máte právo:

1. žádat o přístup ke svým osobním údajům a o opravu, vymazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů;

2. odmítnout zpracování osobních údajů;

3. odmítnout přenositelnost osobních údajů;

4. podat návrh na začátku konání na Úřadě pro ochranu osobních údajů SR.  

Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnosti Galenoderm s.r.o., sídlem Nobelova 28, 831 02 Bratislava.

Vyhledávání nejbližšího dermatologa

Návštěva dermatologa je nejúčinnější cestou, jak řešit kožní onemocnění včetně rosacey. 

Karlovy Vary
Ústní nad Labem
Liberec
Praha
Hradec Králové
Pardubice
Plzeň
České Budějovice
Jihlava
Olomouc
Ostrava
Brno
Zlín