Podmínky používání

Tato webová stránka byla vytvořená společností GALENODERM s.r.o., (v textu také jako „Galenoderm“). Společnost Galenoderm nabízí tuto webovou stránku včetně informací a materiálů dostupných na této stránce pod podmínkou, že vy jako uživatel přijmete tyto Podmínky používání. Přístupem na, nebo používaním této webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito Podmínkami používání.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace a materiály na této webové stránce jsou poskytované jen jako všeobecné informace. Všechny lékářské informace slouží pouze pro účely informační a neslouží jako náhrada za radu lékaře nebo jiných odborných zdravotníků. Společnost Galenoderm věnuje přiměřené úsilí zabezpečení přesnosti, úplnosti a aktuálnosti informací a materiálů na této webové stránce. Neposkytuje žádné garance (výslovné ani implicitní) za přesnost, úplnost či aktuálnost informací. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přebíráte plnou odpovednosť za používaní této webové stránky. Společnost Galenoderm se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony vysloveně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jiné osobní škody, ztráty nebo zranění vyplývající z používání, nemožnosti používání nebo spoléhání sa na jakoukoli uvedenou informaci nebo materiály. Společnost Galenoderm může kdykoli a bez předcházejícího upozornění změnit informace a materiály uvedené na této webové stránce.

Hypertextové odkazy

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné nezávislé internetové stránky spravované třetími stranami, nad kterými Galenoderm nemá žádnu kontrolu. Jakékoli odkazy jsou poskytované výlučně jako služba našim návštevníkům a společnost Galenoderm nemá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran. Propojení a návštevy jiných webových stránek prostřednictvím webové stránky společnosti Galenoderm je tedy zcela na vaše vlastní riziko.

Autorské práva

Veškerý obsah na této webové stránce (včetně, bez omezení, textu, fotografií a grafů) je chráněný autorským zákonem a je výhradním vlastnictvím společnosti Galenoderm nebo jejích poskytovatelů licencí. Přístup k, kopírování a stahování informací a materiálů je možné pouze na vaše vlastní nekomerční použití. Jakékoli jiné použití včetně, ale ne výhradně, reprodukce, úpravy, distribuce, převodu nebo prodeje, udělování licencí nebo zveřejnění jakýchkoli informací nebo materiálů z této webové stránky v jejich celku nebo částečně je vysloveně zakázané.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, loga a uspořádání objektů na webové stránce jsou registrovanými nebo neregistrovanými ochrannými známkami a jsou výhradním majetkem společnosti Galenoderm, jejích poskytovatelů licencí nebo třetích stran. Je zakázané používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakékoli ochranné známky, loga a uspořádání objektů v jakékoli formě bez předcházejícího písemného souhlasu vlastníka.

Cookies

Tato webová stránka používá cookies, které umožňují společnosti Galenoderm shromažďovat informace o používaní webových stránek uživatelem. Cookies jsou malé složky informací uložené v paměti prohlížeče uživatele. Společnost Galenoderm nepoužívá cookies na žádné jiné účely, než ty které jsou uvedené v části Použití cookies. Přečtěte si více o našem Použití cookies na této webové stránce.

Vyhledávání nejbližšího dermatologa

Návštěva dermatologa je nejúčinnější cestou, jak řešit kožní onemocnění včetně rosacey. 

Karlovy Vary
Ústní nad Labem
Liberec
Praha
Hradec Králové
Pardubice
Plzeň
České Budějovice
Jihlava
Olomouc
Ostrava
Brno
Zlín